Teglværkshavnen tillæg 6 - lokalplan nr. 310-6

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

22. october 2015 til 17. december 2015

Sagsnummer

2013-0184558

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. december 2015

Høringen er lukket

Formålet med lokalplantillægget er at skabe et attraktivt campusmiljø omkring AAU Cph (Aalborg Universitet).
Grundejerne i området mellem A.C. Meyers Vænge og Scandiagade ønsker at opføre et blandet bolig- og erhvervsområde med ungdomsboliger og almene boliger samt nyt erhvervsbyggeri.
Vedtaget lokalplan
Hent tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen som PDF (12 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioderne, notat om henvendelser, referat af borgermøde, forslag til ændringer mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 20. december 2016.
Tidligere materiale
Supplererende høring
Se høringsside for supplerende høring for Teglværkshavnen tillæg 6
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Teglværkshavnen tillæg 6 som PDF (12 mb)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 8. oktober 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark og vurdering af parkeringsbehov.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 22. oktober 2015.
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 7. april 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.  

Ansvarlig

Center for Byplanlægning Teknik- og Miljøforvaltningen Tlf. 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér