Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Teglværkshavnen tillæg 7 - lokalplan nr. 310-7

Officielt navn: Teglværkshavnen tillæg 7 - lokalplan nr. 310-7
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 07.03.16 til 06.05.16
Sagsnr: 2013-0253153

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplantillægget gør det muligt at opføre en ny boligkarré med familieboliger og støttede ungdomsboliger ved Vestre Teglgade 10-12. Lokalplantillægget ændrer desuden anvendelsen for 'Pladehallen' til boliger. Pladehallens stueeetage skal anvendes til kultur- og fritidsformål, kollektive anlæg eller restauranter samt enkelte dagligvare- eller udvalgsvarebutikker.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen tillæg 4, 5 og 7 som PDF (32 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, notat om henvendelser, ændringsforslag, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. januar 2017.

Tidligere materiale 

Supplerende høring

Se supplerende høring for Teglværkshavnen tillæg 7

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Teglværkshavnen tillæg 7 som PDF (32 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalg den 8. februar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, lokalplan 310 tillæg 4 og 5, fordeling af erhverv og kulturelle formål og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. marts 2016.

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 26. maj 2015 startredegørelse for tillæg nr. 7 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen. I referatet fra mødet kan du læse:  
  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: startredegørelse, faktaark mv.

Seneste høringssvar

06.05.16 Svar (2450)
06.05.16 Svar (2300) Metroselskabet
05.05.16 Svar (2450)
05.05.16 Svar (2450)
05.05.16 Svar (2450)
05.05.16 Svar (2450)
05.05.16 Svar (2450)
04.05.16 Svar (2450) Friluftsrådet København
04.05.16 Svar (2450) Sydhavn Teater
04.05.16 Svar (2450)
03.05.16 Svar (2450)
03.05.16 Svar (2450) Teglholmen ApS
29.04.16 Svar (2400)
29.04.16 Svar (2200)
26.04.16 Svar (2450)
26.04.16 Svar (2450)
26.04.16 Svar (2450)
25.04.16 Svar (2450)
25.04.16 Svar (2450)
25.04.16 Svar (2450)
24.04.16 Svar (2450)
24.04.16 Svar (2000)
23.04.16 Svar (2450)
23.04.16 Svar (2450)
23.04.16 Svar (2450)
23.04.16 Svar (2450)
23.04.16 Svar (2450)
23.04.16 Svar (2450)
23.04.16 Svar (2450)
23.04.16 Svar (2450)
22.04.16 Svar (2450)
21.04.16 Svar (2450)
19.04.16 Svar (2450)
14.04.16 Svar (1107) DesignGroup Architects / Nordea Ejendomme
14.04.16 Svar (2450)
13.04.16 Svar (2450)
13.04.16 Svar (2450)
11.04.16 Svar (2450)
09.04.16 Svar (2450)
01.04.16 Svar (2450)
31.03.16 Svar (2450)
31.03.16 Svar (2450)
31.03.16 Svar (2450)
28.03.16 Svar (2450)
26.03.16 Svar (2450)
24.03.16 Svar (1620) Ny beboer
22.03.16 Svar (2450)
21.03.16 Svar (2300)
20.03.16 Svar (2450 - ny beboer)
20.03.16 Svar (2450)
18.03.16 Svar (2450)
17.03.16 Svar (2450 )
17.03.16 Svar (2450)
16.03.16 Svar (2450)
16.03.16 Svar (2450)
16.03.16 Svar (2450)
16.03.16 Svar (2450) Projekt for restaurantskib i Sydhavnen
16.03.16 Svar (2450)
16.03.16 Svar (1804) Privat kulturskaber og kunstner hos illutron
15.03.16 Svar (2450)
15.03.16 Svar (2450)
15.03.16 Svar (2450)
15.03.16 Svar (2450)
15.03.16 Svar (2450)
14.03.16 Svar (2450)
14.03.16 Svar (2450)
14.03.16 Svar (2450)
12.03.16 Svar (2450)
12.03.16 Svar (2450)
12.03.16 Svar (2450)
11.03.16 Svar (2450) Lars Harboe
11.03.16 Svar (2450)
10.03.16 Svar (2450)
10.03.16 Svar (2450)
10.03.16 Svar (2200)
10.03.16 Svar (2450)
10.03.16 Svar (2450)
10.03.16 Svar (2450)
10.03.16 Svar (2450)
10.03.16 Svar (2450)
09.03.16 Svar (2450)
09.03.16 Svar (2450)
09.03.16 Svar (2450)
09.03.16 Svar (2450)
09.03.16 Svar (2450)
09.03.16 Svar (2450)
09.03.16 Svar (2450)
09.03.16 Svar (2450)
09.03.16 Svar (2450) 1995
08.03.16 Svar (2450)
08.03.16 Svar (2450)
08.03.16 Svar (2450)
08.03.16 Svar (2450)
08.03.16 Svar (2450)
08.03.16 Svar (2450)
08.03.16 Svar (2450)
08.03.16 Svar (2450)
08.03.16 Svar (2450)
08.03.16 Svar (2450) En nytilflyttet borger
08.03.16 Svar (2450)
08.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (1620)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar ( 2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450) Børnekulturstedet Karens Minde
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450) Stine Albertus
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)
07.03.16 Svar (2450)

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Byplanlægning
Telefon: 33 66 33 66