Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Teglværkshavnen tillæg 6 - lokalplan nr. 310-6

Officielt navn: Teglværkshavnen tillæg 6 - lokalplan nr. 310-6
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 22.10.15 til 17.12.15
Sagsnr: 2013-0184558

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Formålet med lokalplantillægget er at skabe et attraktivt campusmiljø omkring AAU Cph (Aalborg Universitet).

Grundejerne i området mellem A.C. Meyers Vænge og Scandiagade ønsker at opføre et blandet bolig- og erhvervsområde med ungdomsboliger og almene boliger samt nyt erhvervsbyggeri.

Vedtaget lokalplan

Hent tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen som PDF (12 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioderne, notat om henvendelser, referat af borgermøde, forslag til ændringer mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 20. december 2016.

Tidligere materiale

Supplererende høring

Se høringsside for supplerende høring for Teglværkshavnen tillæg 6

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Teglværkshavnen tillæg 6 som PDF (12 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 8. oktober 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark og vurdering af parkeringsbehov.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 22. oktober 2015.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 7. april 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.  
Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Teknik- og Miljøforvaltningen
Tlf. 33 66 33 66