Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Supplerende høring om forslag til kommuneplantillæg og lokalplantillæg vedrørende vindmøller på Prøvestenen

Officielt navn: Supplerende høring om forslag til kommuneplantillæg og lokalplantillæg vedrørende vindmøller på Prøvestenen
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 04.09.12 til 18.09.12
Bydel:
Sagsnr:
Billede af høringen

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 27. august 2012 indstilling om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for vindmøller på Prøvestenen og Lynetten samt tillæg til lokalplan for Prøvestenen med tilhørende miljøvurderinger. Under sagens behandling blev der på baggrund af ønsker i høringssvar fra By & Havn og fra Copenhagen Malmö Port (CMP) stillet forslag om ændring af placeringen af vindmøllerne fra den nordlige side af støjvolden på Prøvestenen til den sydlige. Dette forslag blev stemt igennem af et flertal i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Ifølge planlovens § 27, stk. 2 kan der foretages ændringer af det offentliggjorte planforslag i forbindelse med den endelige behandling. Hvis ændringen er så væsentlig, at den berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, skal de pågældende have lejlighed til at udtale sig.

 

Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt er tale om et nyt plan­forslag, skal dette offentliggøres efter planlovens regler om offentlig­gørelse af planforslag (§§ 24-26). Københavns Kommune har vurderet, at ændringerne ikke er så omfattende. Dette beror blandt andet på, at der ikke vil være væsentlige miljømæssige virkninger af ændringen, jf. nedenfor.

 

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byudvikling, Catrine Biering, 3366 2873