Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 



Høring: Sundmolen i Nordhavn - lokalplan 524

Officielt navn: Sundmolen i Nordhavn - lokalplan 524
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 18.08.14 til 13.10.14
Bydel:
Sagsnr: 2013-0245491

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen for Sundmolen er 3. etape af planlægningen og udbygningen af Nordhavn. Sundmolen kan rumme ca. 137.000 m2 boliger og serviceerhverv.

Sundmolen ligger centralt i Indre Nordhavn, midt imellem Århusgadekvarteret og Levantkaj. Som del af byudviklingsprojektet i Nordhavn skal Sundmolen uderstøtte visionen for Nordhavnen, som fremtidens bæredygtige by. Målet med Sundmolen er at udvikle et blandet bykvarter, med et tydeligt grønt præg og en særegen arkitektoniske karakter, hvor kvarterets beboere og virksomheder vil  nyde godt af at være tæt på byen, metroen og vandet, samtidig med at kvarteret får en rolig og intim atsmosfære.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 524 Sundmolen i Nordhavn som PDF (38 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 3. juli 2015. I referatet fra mødet d.17. juni 2015 kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, partnerskabsaftale mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 3. juli 2014.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Sundmolen i Nordhavn som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, byudviklingsaftale, status for bæredygtighed, kortillustration og notat vedrørende udbygnings- og byudviklingsaftale.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside den 18. august 2014.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 21. januar 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling, Kristian Elleby Sundquist, telefon 3366 1328