Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Sundholm Syd - lokalplan 453

Officielt navn: Sundholm Syd - lokalplan 453
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 31.08.10 til 26.10.10
Bydel:
Sagsnr: 2008-21081

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Udviklingen af Sundholm Syd indfrier udviklingsløfterne ved bl.a. at skabe plads til kreativitet, ved at begrønning og fortætning går hånd i hånd og ved, at der planlægges for et varieret boligudbud med boliger til forskellige typer københavnere.

Sundholm Syd er beliggende i et tæt bebygget område i København. Stationsnært med metrostationer inden for 600 meter, DR-Byen som nabo og kun tre kilometer fra Rådhuspladsen, er det oplagt med en urban udvikling med en relativ høj udnyttelse.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 453 - Sundholm Syd som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 2. december 2010. 

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Sundholm Syd som PDF

 

 

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign