Sundbyøster Skole tillæg 1 - lokalplan nr. 490-1

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

4. september 2015 til 30. october 2015

Sagsnummer

2014-0150883

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. october 2015

Høringen er lukket

Lokalplantillægget gør det muligt at opføre et byggeri med detailhandel i stueetagen og boliger i de øvrige to etager.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole med tillæg 1 som PDF (15 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. januar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde, faktaark mv.

Lokalplanen blev Bekendtgjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 16. februar 2016.
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Sundbyøster Skole tillæg 1 som PDF (10 mb)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 4. september 2015
Tidligere materiale
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark. 

 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Tlf: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér