Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Sundbyøster Skole tillæg 1 - lokalplan nr. 490-1

Officielt navn: Sundbyøster Skole tillæg 1 - lokalplan nr. 490-1
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 04.09.15 til 30.10.15
Bydel:
Sagsnr: 2014-0150883

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplantillægget gør det muligt at opføre et byggeri med detailhandel i stueetagen og boliger i de øvrige to etager.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole med tillæg 1 som PDF (15 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. januar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde, faktaark mv.

Lokalplanen blev Bekendtgjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 16. februar 2016.

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Sundbyøster Skole tillæg 1 som PDF (10 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 4. september 2015

Tidligere materiale

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark. 

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Byplanlægning
Tlf: 33 66 33 66