Strandlodsvej tillæg 1 - lokalplan nr. 449-1

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

7. june 2016 til 6. september 2016

Sagsnummer

2016-0236434

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. september 2016

Høringen er lukket

Lokalplantillægget vil gøre det muligt, at op til 80 % af etagearealet kan bruges til boligformål, herunder almene boliger.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 449 Strandlodsvej med tillæg nr. 1 som PDF (14 mb)
Københavns Borgerrepræsentation har den 15. december 2016 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser, notat om ændringsforslag.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 21. december 2016.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Strandlodsvej tillæg 1 som PDF (14 mb)
Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 30. maj 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. juni 2016.

Ansvarlig

Byens Udvikling Center for Byplanlægning Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér