Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Store Vindmøller ved Kalvebod Syd

Officielt navn: FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 30.04.13 til 30.06.13
Bydel:
Sagsnr: 2013-73624
Billede af høringen

Planforslagene skal muliggøre opførelsen af 4 store vindmøller i det område på Kalvebod Fælled, hvor Kalvebod Miljøcenter ligger. Forslaget har været i offentlig høring en gang tidligere (fra d. 30.11.2011-8.2.2012), men på grund af en indsigelse fra Miljøministeriet, kunne planen ikke vedtages sammen med de to øvrige forslag til vindmøllelokaliteter, som forslaget til kommuneplantillæg indeholdt. Det har betydet, at forslaget om vindmøller ved Kalvebod Syd skal sendes i en ny høring.

Selve VVM-redegørelsen er den samme som tidligere, men der er udarbejdet et bilag, der redegør for lavfrekvent støj, for hvilken der i mellemtiden er kommet grænseværdier samt for den dialog, der har været med Miljøministeriet (Naturstyrelsen) om ministeriets indsigelsespunkter.

Et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 238 ”Grøften” blev sendt i høring sammen med kommuneplantillægget med VVM-redegørelse og miljøvurdering. En fornyet høring om dette forslag er ufornøden. 

Nærværende forslag til kommuneplantillæg er næsten identisk med det tidligere offentliggjorte, bort set fra, at tillægget er et tillæg til Kommuneplan 2011 i stedet for til Kommuneplan 2009.

Alle de bemærkninger, som Københavns Kommune modtog i den forrige høring, herunder om forslaget til lokalplantillæg, vil indgå i den endelige behandling af sagen. Det er altså kun nødvendigt at fremsende bemærkninger, hvis det drejer sig om nye synspunkter.