Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Stofindtagelsesrum

Officielt navn: Høring om placering af stofindtagelsesrum på Vesterbro
Type: Andet
Høringsperiode: 17.01.12 til 17.02.12
Sagsnr: 2012-7857
Billede af høringen

Lovgivning vedrørende stofindtagelsesrum bliver formodentlig vedtaget inden sommerferien 2012. Socialudvalget i Københavns Kommune ønsker at være på forkant med vedtagelsen og er derfor allerede i gang med at finde ud af, hvor det første stofindtagelsesrum skal ligge. Fokus er på Vesterbro, hvor det meste af det offentlige stofindtag foregår. Socialudvalget har set på en liste over mulige placeringer og har herudfra fundet fire som virker hensigtsmæssige. Det er:

Mændenes Hjem, Lille Istedgade.

Halmtorvet 15

Halmtorvet 17

En mobil løsning i form af en bus

Høringssvarene skal sikre, at Socialudvalget har et dækkende beslutningsgrundlag. Til brug for beslutningsgrundlaget efterlyses særligt vurderinger af de fire udpegede placeringer, men man er yderst velkommen til at fremhæve øvrige aspekter i forbindelse med valg af placering af stofindtagelsesrum på Indre Vesterbro. Høringen løber til og med d. 17. februar. Høringssvar kan enten skrives direkte ind på Københavns Kommunes Høringsportal www.blivhoert.dk eller mailes til ei99@sof.kk.dk eller sendes med post til: Mål- og Rammekontoret Voksne, Att. Thomas Lund, Bernstorffsgade 17, 5. sal, 1592 København V.

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Thomas Lund, Specialkonsulent, Mål- og Rammekontoret Voksne, Socialforvaltningen