Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Østerbrogade Kaserne - Tillæg 1 - lokalplan 224-1

Officielt navn: Østerbrogade Kaserne - Tillæg 1 - lokalplan 224-1
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 10.04.14 til 12.06.14
Bydel:
Sagsnr: 2014-0060239

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Den 11. juni 2012 gav Københavns Kommune administrativt byggetilladelse til på ejendommen Østerfælled Torv 27 at indrette ny dagligvarebutik på 888 m2 med 525m2 salgsareal ved at sammenlægge tre eksisterende butikker.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 224-1 - Østerbrogade kaserne som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Østerbrogade Kaserne tillæg 1 som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. marts 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling, Tue Alstrup Avnby, 3366 1236