Statens Naturhistoriske Museum - lokalplan nr. 532

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

27. november 2015 til 25. january 2016

Sagsnummer

2015-0197516

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. january 2016

Høringen er lukket

I 2004 besluttede Folketinget at samle de fire eksisterende museer Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Muesum og Botanisk Have til Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet med en placering i Botanisk Have. 
Statens Naturhistoriske Museum etableres dels ved at ombygge de eksisterende bygninger ved Sølvtorvet og dels i nye bygninger. 
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 532 Statens Naturhistoriske Museum som PDF (7 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. april 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv. 

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. maj 2016.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Statens Naturhistoriske Museum som PDF (8 mb)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 27. november 2015.
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 8. oktober 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 

Ansvarlig

Center for Byplanlægning, Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér