Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Statens Naturhistoriske Museum - lokalplan nr. 532

Officielt navn: Statens Naturhistoriske Museum - lokalplan nr. 532
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 27.11.15 til 25.01.16
Sagsnr: 2015-0197516

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

I 2004 besluttede Folketinget at samle de fire eksisterende museer Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Muesum og Botanisk Have til Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet med en placering i Botanisk Have. 
Statens Naturhistoriske Museum etableres dels ved at ombygge de eksisterende bygninger ved Sølvtorvet og dels i nye bygninger. 

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 532 Statens Naturhistoriske Museum som PDF (7 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. april 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv. 

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. maj 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Statens Naturhistoriske Museum som PDF (8 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 27. november 2015.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 8. oktober 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning,
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66