Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Sankt Joseph Plejecenter - lokalplan nr. 534

Officielt navn: Sankt Joseph Plejecenter - lokalplan nr. 534
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 21.12.15 til 15.02.16
Bydel:
Sagsnr: 2016-0235167

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Boligselskabet Lejerbo ønsker i samarbejde med kommunen at ombygge Sankt Josephklosterbygninger til almene seniorboliger og opføre nye almene plejeboliger.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 534 Sankt Joseph Plejecenter som PDF (5 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv. 

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. juni 2016. 

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Sankt Joseph Plejecenter som PDF (5 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 10. december 2015 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 21. december 2015.

Borgermøde

Boligselskabet Lejerbo vil i samarbejde med Københavns Kommune og Østerbro Lokaludvalg invitere til et borgermøde om planforslaget Sankt Joseph Plejecenter i begyndelsen af 2016. 

Tid og sted for borgermødet vil blive annonceret i begyndelsen af januar 2016 på her på Københavns Kommunes høringsportal.

 

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 16. marts 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66