Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Rosenvængets Allé 20

Officielt navn: Indretning af boliger - Rosenvængets Allé 20
Type: Andet
Høringsperiode: 10.03.16 til 29.03.16
Bydel:
Sagsnr: 511673

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til ombygning og konvertering af eksisterende erhvervsbygning til helårsbeboelse på Rosenvængets Allé 20, matr.nr. 997 Udenbys Klædebo Kvarter, København.

Ombygningen omfatter samtlige etager i ejendommen, både forhus, sidehuse og et hus i forlængelse af det vestlige sidehus som grænser op til Rosenvængets Allé 18, matr.nr. 996 Udenbys Klædebo Kvarter, København. 

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik -og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

 

Seneste høringssvar

29.03.16 Svar (2100)
29.03.16 Svar (2100)
29.03.16 Svar (2100)
29.03.16 Svar (2100)
28.03.16 Svar (2100)
28.03.16 Svar (2100)
28.03.16 Svar (2100)
28.03.16 Svar (2100)
28.03.16 Svar (2100)
28.03.16 Svar (2100)
28.03.16 Svar (2100)
28.03.16 Svar (2100)
28.03.16 Svar (2100)
28.03.16 Svar (2100)
28.03.16 Svar (2100)
28.03.16 Svar (2100) A/S Rosenhus
23.03.16 Svar (2100)
20.03.16 Svar (2100)
17.03.16 Svar (2100)
13.03.16 Svar (2100) AB THYRA
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Bygninger
Tlf.: 33 66 52 00