Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn - lokalplan 498

Officielt navn: Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn - lokalplan nr. 498 med kommuneplantillæg
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 06.06.13 til 06.09.13
Bydel:
Sagsnr: 2012-148617

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Den nye lokalplan fortsættes realiseringen af Nordhavn som fremtidens bæredygtige bydel. Samtidigt åbnes endnu et område af havnen for byens borgere, hvorved flere vil kunne få glæde af byens blå, rekreative værdier.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 498 Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. november 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, udbygningsaftale, reviderede lokalplantegninger mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. december 2013

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. maj 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, udkast til udbygningsaftale mv.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign, Kristian Sundquist, telefon 33 66 13 28