Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Århusgadekvarteret i Nordhavn - lokalplan 463-1

Officielt navn: Århusgadekvarteret i Nordhavn - lokalplan 463-1
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 18.06.14 til 19.09.14
Bydel:
Sagsnr: 2013-0235446

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Planen muliggør anvendelserne bolig og erhverv i den eksisterende DLG-silo på Fortkaj i Nordhavn, samt en tilhørende parkeringskælder. Derudover vil lokalplantillægget fastlægge nærmere bestemmelser for siloens omfang og ydre fremtræden. Som følge af projektet for omdannelsen af siloen fastlægger lokalplantillægget desuden en mindre ændring i bebyggelsesplanen for Århusgadekvarteret samt bestemmelser for det byrum, der opstår i forbindelse hermed. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2011.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn med tillæg nr. 1 som PDF 

Lokalplantillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. december 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Forslag til tillæg til lokalplan, Faktaark, høringssvar og notat om høringssvar.

Lokalplanen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 5. februar 2015.

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn som PDF 

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. maj 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 18. juni 2014.

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling, Kristian Elleby Sundquist - telefon 3366 1328