Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Århusgadekvarteret i Nordhavn - lokalplan 463

Officielt navn: Århusgadekvarteret i Nordhavn - lokalplan 463
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 01.08.11 til 30.09.11
Bydel:
Sagsnr:
Billede af høringen

København vokser. I 2025 vil vi være 100.000 flere københavnere end i dag. En ny bæredygtig bydel i Nordhavn vil på langt sigt kunne huse 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser.Lokalplanforslaget med det tilhørende kommuneplantillæg for 1. etape - Århusgadekvarteret – er nu klar til offentlig høring. Plangrundlaget omfatter et kommuneplantillæg,som muliggør 600.000 etagemeter og en lokalplan på 350.000 etagemeter.

Udgangspunktet for byudviklingen af Nordhavn er en aftale mellem staten og Københavns Kommune fra 2005. Af aftalen fremgår det blandt andet, at værdiskabelsen fra byudviklingen af Nordhavn skal medvirke til at finansiere anlægget af metroens nye Cityring. Aftalen omfatter et geografisk område på ca. 60 ha med mulighed for minimum 600.000 etagemeter bolig og erhverv i Indre Nordhavn og blev gjort til lov i 2007.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 463 - Århusgadekvarteret i Nordhavn som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 1, høringssvar, notat om høringssvar og faktaark.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Århusgadekvarteret i Nordhavn som PDF

Startredegørelse

Hent startredegørelse for Århusgadekvarteret i Nordhavn som PDF

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for byudvikling