Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Revision af budgetmodel på specialfritidshjem, klubber og basisgrupper

Officielt navn: Revision af budgetmodel på specialfritidshjem, klubber og basisgrupper
Type: Andet
Høringsperiode: 09.09.11 til 28.10.11
Bydel:
Sagsnr: 2011-104374

Som led i specialreform version 2.0 foreslås en revision af den eksisterende budgetmodel for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper. Budgetmodellen giver hver institution en fast institutionsbevilling og en række børnetalsafhængige bevillinger udmålt efter antallet af børn, åbningstid og støttebehov (pladspriser).

 

Revisionen ændrer ikke på principperne i modellen, men vedrører udelukkende en harmonisering af de pladspriser, som modellen tildeler budget på baggrund af.

Budgetmodellerne for specialfritidshjem/KKFO’er, specialklubber og basisgrupper har ikke været revideret i en længere årrække.

 

Løbende fremskrivninger og historiske særforhold, hvis oprindelse ikke længere er kendt betyder, at fritidshjemsbørn med samme behov (belastningsgrad) tildeles forskellige bevillinger (pladspriser).

Klubbørn modtager desuden væsentligt færre midler end fritidshjemsbørn, selvom behovet hos klubbørnene minder meget om behovet hos fritidshjemsbørnene. Derudover er der meget stor forskel på bevillingerne blandt de forskellige klubber, hvilket blandt andet kan forklares med forskellige tildelingsmetoder i tidligere forvaltninger (FAF/UUF) samt andre historiske forhold.

Basisgrupperne får, på trods af en børnesammensætning med et ensartet behov, også forskellige bevillinger, hvorfor der også her er behov for en harmonisering.

 

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen