Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Restaurationsplan

Officielt navn: Restaurationsplan for Københavns Kommune
Type: Andet
Høringsperiode: 29.02.12 til 01.05.12
Sagsnr: 2012-18938
Bevillingsnævnet har udarbejdet et udkast til restaurationsplan. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 23. februar 2012 at sende udkastet i høring i Økonomiudvalget og de stående udvalg samt i offentlig høring.

 

Grundlaget for at udstede alkoholbevillinger fremgår af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. Udkastet til restaurationsplan er en samlet og lettilgængelig beskrivelse af gældende regler og praksis for at meddele alkoholbevilling mv. 

 

Udkastet indeholder et afsnit om lokalisering af alkoholbevillinger samt en gennemgang af, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at få alkoholbevilling. Derudover indeholder udkastet information om beslægtede områder som også kan være relevante for potentielle ansøgere.

 

Høringsfristen er den 1. maj 2012. Bevillingsnævnet vil herefter drøfte de indkomne høringssvar og et revideret udkast til restaurationsplan vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til endelig godkendelse.

 

Supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat & Kommunikation
Merete Andersen