Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ørestad Nord Tillæg 5 - lokalplan 301-5

Officielt navn: Ørestad Nord tillæg 5- lokalplan 301-5
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 20.12.11 til 21.02.12
Bydel:
Sagsnr: 2011-177295

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Formålet med lokalplantillægget er alene at ændre anvendelsen af "Idrætsgrunden" til boliger. Rækkehusbebyggelsen omfatter 87 ejerboliger i 3 etager med for- og baghaver.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 301 Ørestad Nord med tillæg 1, 2, 3, 4 og 5 som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. april 2012. 

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ørestad Nord tillæg 5 som PDF

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 20. juni 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Situationspaln, tegninger mm.
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign, Ole Horst, tlf. 3366 1374