Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Refshalevej 96

Officielt navn:
Type: Andet
Høringsperiode: 31.03.17 til 21.04.17
Sagsnr: 602199~001
Billede af høringen

Naboorientering om indretning af restaurant i Søminedepotet på Christianshavns Vold

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at indrette en restaurant i Søminedepotet. I den forbindelse ønsker bygherren at ombygge den oprindelige bygning, nedrive en senere tilbygning og opføre en ny tilbygning hertil. Søminedepotet er beliggende på Christianshavns Vold på adressen Refshalevej 96.

Eksisterende bygning

Det nuværende Søminedepot på ca. 727 m2 istandsættes, ombygges og indrettes med køkkenfunktioner. Facaden vil fremstå pudset i sit oprindelige udtryk med trævinduer og døre i glas, reetablerede skodder og et grønt tag beplantet med sedum.

Nedrivning af eksisterende tilbygning og opførelse af en ny tilbygning

Den eksisterende tilbygning/værkstedsbygning på ca. 192 m2 nedrives og erstattes af en ny et-etages tilbygning på i alt ca. 561 m2, der indrettes med restaurantfunktioner.

Den nye tilbygning vil består af syv mindre bygninger af forskellig form og materiale, der samles af vægpartier i glas. Bygningen vil fremstå med et sammensat udtryk i træ, stål, beton, tegl og glas.

Væksthuse og testkøkken

På grunden skal der opføres to væksthuse på hver ca. 147 m2 samt et testkøkken på ca. 69 m2. De tre bygninger opføres på fundamenterne af tre tidligere nedrevne småbygninger. De tre bygninger vil fremstå fritliggende med vægge og tag i glas.

Lokalplan

Ejendommen ligger inden for lokalplan nr. 331, ”Holmen II”, bekendtgjort den 14. december 2000, og er beliggende i lokalplanens område III (se lokalplanen her).

Projektet afviger på en række punkter fra bestemmelserne i lokalplanen. Det ansøgte forudsætter derfor dispensationer fra lokalplanen.

Høringssvar (Planlovens § 20)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 21. april 2017, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Seneste høringssvar

11.04.17 Svar (1432)
11.04.17 Svar (2300)
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 52 00