Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Refshaleøen tillæg 1 - lokalplan nr. 209-1

Officielt navn: Refshaleøen tillæg 1 - lokalplan nr. 209-1
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 02.05.14 til 02.07.14
Sagsnr: 2014-0088160

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplantillægget skal skabe mulighed for en mere mangfoldig og fleksibel anvendelse af det gamle skibsværftsområde på Refshaleøen.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 209 Refshaleøen med tillæg 1 som PDF (7 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. december 2015.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Refshaleøen tillæg 1 som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. december 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside den 2. maj 2014.

Lokalplan 209

Hent lokalplan 209 Refshaleøen som PDF 

Lokalplanen er bekendtgjort november 1992

 

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling, Peter Juul Nielsen 3366 1379