Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Panum II - lokalplan 469

Officielt navn: Panum II - lokalplan 469
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 26.10.11 til 02.01.12
Bydel:
Sagsnr: 2011-151068

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Universitets- og Bygningsstyrelsen ønsker sammen med Københavns Universitet at udbygge Panum-komplekset med nye fællesfunktioner og forskningsfaciliteter.

I den forbindelse er der afholdt en international arkitektkonkurrence om projektet, og vinderprojektet ligger til grund for lokalplanforslaget.

Vinderprojektet består af fire bygninger, der danner base for et højhus på 16 etager svarende til ca. 75 meter.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 469 - Panum II som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 29. marts 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, høringssvar, referat of orienteringsmøde m.v.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Panum II som PDF

Startredegørelse

Hent startredegørelse for Panum II som PDF

   

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign