Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved Nuuks Plads

Officielt navn: Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 4 - færdiggørelse under topdæk på byggepladsen ved Nuuks Plads
Type: Andet
Høringsperiode: 20.03.14 til 15.04.14
Bydel:
Sagsnr: 2013-0158720

Høringen er afsluttet!

I forbindelse med start af fase 4 - "færdiggørelse under topdæk" - Nuuks Plads, udstedes der påbud vedrørende de støjende aktiviteter der forekommer ved dette arbejde. Påbuddet omfatter begrænsninger i arbejdstid og støjniveauer. Arbejdet omfatter armering og forskalling i skakten; støbning med betonpumpe og -kanon; transport af materialer og beton.

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse, Metro