Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Trianglen

Officielt navn: Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Trianglen
Type: Andet
Høringsperiode: 04.01.13 til 04.02.13
Bydel:
Sagsnr: 2012-186887

Høringen er afsluttet!

Center for Miljø har den 4. januar 2013 udstedt støjpåbud til metrobyggepladsen Trianglen

Borgere og andre med en individuel, væsentlig interesse i sagen kan påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem til den 4. februar 2013. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, E-mail: miljoe@tmf.kk.dk.

I kan finde mere om Natur- og Miljønævnets regler på www.nmkn.dk.
 

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Miljø