Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Organisering af fritidstilbuddet ved Kalvebod Fælled Skole

Officielt navn: Organisering af fritidstilbuddet ved Kalvebod Fælled Skole
Type: Andet
Høringsperiode: 14.04.16 til 27.05.16
Bydel:
Sagsnr: 2015-0281171

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 24. februar 2016 behandlet indstilling om organisering af fritidstilbud som KKFO eller fritidshjem.

På Kalvebod Fælled Skole udestår beslutningen om organisering af fritidstilbuddet. Det skyldes, at der ikke var et fritidstilbud eller en skole, som kunne høres, da organiseringen skulle fastlægges.

Udvalget har besluttet, at forslag om hvorvidt fritidstilbuddet ved Kalvebod Fælled Skole skal organiseres som KKFO eller fritidshjem skal sendes i høring hos Kalvebod Fælled Skole og fritidstilbud samt øvrige interessenter med høringsfrist den 27. maj 2016.

Efter høringen vil sagen igen blive forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget mhp endelig beslutning om organiseringen af fritidstilbuddet i Borgerrepræsentationen.

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Center for Policy (cfp@buf.kk.dk)