Opsætning af altaner mod gård Peder Skrams Gade 26 A og B

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

12. november 2015 til 26. november 2015

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. november 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere 8 altaner mod gård på 1., 2., 3. og 4. sal på adressen Peder Skrams Gade 26 A og B, herunder at flytte 2 eksisterende nedløbsrør og etablere et nyt nedløbsrør.
Høringssvar
De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. planloven § 19, stk. 1.
De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.
Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik -og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér