Ophævelse af reguleringsplan Amerikavej

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

15. march 2017 til 15. may 2017

Sagsnummer

2017-0114582

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. may 2017

Høringen er lukket

Reguleringsplan Amerikavej regulerer et areal på Vesterbro, hvor delområde I er et boligområde og delområde III er udlagt til erhverv med et underområde til kultur. Flere grundejere i delområde III ønsker at udnytte deres ejendomme til eksempelvis boligformål, hvilket er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015, men ikke muligt med den gældende reguleringsplan. 
Ophævelse af reguleringsplanen
Ved reguleringsplanens ophævelse vil området fremover være reguleret af kommuneplanens rammebestemmelser og de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet.
Borgerrepræsentationen bestluttede den 2. marts 2017 at sende ophævelsen af reguleringsplanen i offentlig høring. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Reguleringsplan Amerikavej, kortmateriale.

Ansvarlig

Center for Byplanlægning Byens Udvikling Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér