Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ophævelse af reguleringsplan Amerikavej

Officielt navn: Ophævelse af reguleringsplan Amerikavej
Type: Andet
Høringsperiode: 15.03.17 til 15.05.17
Sagsnr: 2017-0114582

Høringen er afsluttet!

Reguleringsplan Amerikavej regulerer et areal på Vesterbro, hvor delområde I er et boligområde og delområde III er udlagt til erhverv med et underområde til kultur. Flere grundejere i delområde III ønsker at udnytte deres ejendomme til eksempelvis boligformål, hvilket er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015, men ikke muligt med den gældende reguleringsplan. 

Ophævelse af reguleringsplanen

Ved reguleringsplanens ophævelse vil området fremover være reguleret af kommuneplanens rammebestemmelser og de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet.

Borgerrepræsentationen bestluttede den 2. marts 2017 at sende ophævelsen af reguleringsplanen i offentlig høring. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Reguleringsplan Amerikavej, kortmateriale.

Seneste høringssvar

15.05.17 Svar (1754)
10.05.17 Svar (1754)
10.05.17 Svar (1754) Borger
10.05.17 Svar (1754)
09.05.17 Svar (1754)
09.05.17 Svar (1754)
06.05.17 Svar (1754)
03.05.17 Svar (1754) Beboer
07.04.17 Svar (2300)
25.03.17 Svar (1620) Borger
16.03.17 Svar (1756)

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Byens Udvikling
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66