Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Omstrukturering af læseklasserækker

Officielt navn: Omstrukturering af læseklasserækker
Type: Andet
Høringsperiode: 26.11.12 til 12.01.13
Sagsnr: 2010-42383
Elever med massive og vedholdende læse-/skrivevanskeligheder tilbydes undervisning i specialklasserækker. Forvaltningen vurderer fortsat, at læseklasserækkerne skal tilbydes som et specialiseret undervisningstilbud til de elever, som kan profitere heraf. Den tilgang understøttes af en tidligere rapport om Evaluering af læseklasserækkerne i Københavns Kommune, som blev udarbejdet af konsulentfirmaet HR7. På baggrund af deres anbefalinger, som fortsat er aktuelle foreslår forvaltningen en omstrukturering af læseklasserækkerne. Konkret foreslår forvaltningen, at læseklasserækken på Lergravsparkens Skole flyttes til Blågård Skole med udgangspunkt i ønsket om etablering af et større fagligt og trivselsmæssigt miljø for målgruppen samt som følge af beslutningen om udbygning af Lergravsparkens Skole, jf. budget 2013.   Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 21. november 2012 behandlet indstilling om omstrukturering af læseklasserækker og besluttet at sende indstillingen i høring. Herefter sammenfattes høringssvarene og indstillingen forventes behandlet endeligt i BUU den 27.02.2013. Hvis indstillingen vedtages efter høringen vil forvaltningen tilrettelægge den konkrete implementering af sammenlægningen i samarbejde med de involverede skoleledere, områdechefer, forældre og børn.   Herudover vil forvaltningen vende tilbage til BUU med en status på, hvordan sammenlægningen i sin helhed er forløbet.   Styrelsesvedtægten for folkeskolen vil desuden i givet fald blive opdateret i overensstemmelse med beslutningen.

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltning
Specialområdet