Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Omdannelse af fire fritidshjem til KKFO

Officielt navn: Omdannelse af fire fritidshjem til KKFO
Type: Andet
Høringsperiode: 01.01.11 til 14.01.11
Bydel:
Sagsnr: 2010-151598

 

 

Læs indstilling med bilag (dagsordenens punkt 14) her

 

I forbindelse med hørings- og kommenteringsfasen af forslaget om ny institutionsstruktur, har Børneog

Ungdomsforvaltningen modtaget 4 anmodninger fra kommunale institutioner drevet efter

Dagtilbudsloven, om at blive omdannet til KKFO under Folkeskoleloven. Institutionerne vil, hvis

dette imødekommes ikke blive omfattet af forslagene om klyngestruktur, men blive en del af den

skole, som de i dag er tilknyttet.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen