Ørestad Syd tillæg 2 - Lokalplan nr. 398 med tillæg nr. 1 og 2

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

1. september 2015 til 27. october 2015

Sagsnummer

2014-0234471

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. october 2015

Høringen er lukket

Intentionen med lokalplantillægget er at fastlægge en større andel af området syd for Arenakvarteret til boliganvendelse og samtidigt at skabe betingelserne for byliv langs Asger Jorns Allé.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 398-1 Ørestad Syd med tillæg nr. 2 som PDF (148 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. januar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, partneskabsaftale, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 8. februar 2016.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Ørestad Syd tillæg 2 som PDF (15 mb)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 1. september 2015
 

Ansvarlig

Center for Byplanlægning

Få nyt om høringer

Abonnér