Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Nygårdsvej 34-38

Officielt navn:
Type: Andet
Høringsperiode: 20.05.16 til 10.06.16
Bydel:
Sagsnr: 515615~001
Billede af høringen

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udvide eksisterende butik i stueetagen samt opføre en etageejen­dom som randbebyggelse i forbindelse med eksisterende erhvervsbebyggelse på adressen Nygårdsvej 34-38.

Samtidig søges der om delvis nedrivning af eksisterende butik ud mod Drejøgade.

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 441 ”Landskronagade II”, bekendtgjort den 27. januar 2010. Lokalplanen fastlægger området til bolig og serviceerhverv.

Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelser om,

  • mindste boligstørrelse, da 3 af etageejendommens 31 lejligheder får et bruttoetageareal på henholdsvis 65, 69 og 69 m2,
  • etageantal, da ejendommen opføres i 5 etager,
  • at facadeændringer efter Teknik- og Miljøforvaltningens skøn skal tilvejebringe en god helhedsvirkning i forhold til egen og nabofacaders udtryk, og
  • at tagterrasser kan tillades indregnet i friarealet i forbindelse med erhvervsanvendelse, da den fælles tagterrasse ovenpå den eksisterende butik indregnes i friarealet i forbindelse med erhvervsanvendelsen.

Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det fremgår af planlovens § 19, stk. 1.

Høringssvar (Planlovens § 20)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 10. juni 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Til højre på denne side finder du links til høringsbrevet og tegningsmateriale, som rummer en mere detaljeret beskrivelse af det ansøgte projekt.

 

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 52 00