Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Nygårdsvej 23-27, Masnedøgade 28-32

Officielt navn:
Type: Andet
Høringsperiode: 08.04.16 til 26.04.16
Bydel:
Sagsnr: 480468~088
Billede af høringen

I fortsættelse af tidligere høring i sagen om opførelse af et etageboligbyggeri på adressen Nygårdsvej 23-27, Masnedøgade 28-32 har Center for Bygninger nu modtaget en ansøgning om tilladelse til at ændre facadeudtrykket på etagebyggeriet.

Der ændres ikke i bygningens indretning eller bygningens volumen.

Facaden vil herefter bestå af tegl i lys grå farve, sider på karnapper ændres fra glas til lukket flade afsluttet med hvid puds, vinduer udføres med sprosser og farve på vinduer ændres til antracitgrå endvidere foretages der mindre ændringer i vinduers placering i stueetagen. 

Høringssvar (Forvaltningslovens § 19, stk. 1)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.  

Høringssvar fra personer, som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 25. april 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Seneste høringssvar

25.04.16 Svar (2100)
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 52 00