Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ny plads og adgang til De Gamles By ved hjørnet Møllegade og Guldbergsgade.

Officielt navn: Ny plads og adgang til De Gamles By ved hjørnet Møllegade og Guldbergsgade.
Type: Andet
Høringsperiode: 15.08.13 til 15.10.13
Bydel:
Sagsnr: 2012-69436

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen
  • I forlængelse af den politisk vedtagne helhedsplan for De Gamles By er der udarbejdet et dispositionsforslag til en ny urban Plads på hjørnet ved Møllegade og Guldbergsgade.
     
  • De Gamles By ligger som et centralt område på indre Nørrebro og som naboområde til både det tætte boligområde nord for Skt. Hans Torv op til Møllegade og mellem Nørrebrogade og Guldbergsgade. Som område har De Gamles By store potentialer som et rekreativt område. Dette til glæde for beboerne i området, for de mange nuværende og kommende brugere af områdets tilbud.
     
  • De Gamles By skal være et område, hvor det er trygt at færdes for beboere, medarbejdere og besøgende, og skal derfor åbnes mere op til resten af byen, integreres og blive en større del af Nørrebros hverdagsliv. De Gamles By er i dag hegnet med trådhegn eller mur der skaber en barriere mellem de grønne områder og Nørrebros beboere og skal derfor erstattes af en mere åben og grøn kant. Hjørnet af Guldbergsgade og Møllegade udgør et af de steder, hvor man med en pladsdannelse kan etablere en åbning, som inviterer ind til det grønne i De Gamles By.
     
  • Processen med at udvikle dispositionsforslaget er sket i et dialogforløb med den for helhedsplanen nedsatte følgegruppe der består af områdets brugere, beboere og ansatte samt lokaludvalget og embedsmænd fra de involverede forvaltninger. Hensigten med dialogforløbet var at sikre stor viden om stedet og dets begrænsninger og muligheder. Samlet set er dette blevet omsat til konkrete ideer. Det har været vigtigt at sikre at alle forhold/muligheder blev drøftet og kvalificeret i et så åbent forum som muligt, så der kunne blive skabt en fælles forståelse og ejerskab til dispositionsforslaget for alle involverede parter. Dispositionsforslaget bygger således på konkret viden og kvalificering fra de mennesker der bruger området i dag og som skal bruge det i fremtiden. Efter der har været afholdt 4 følgegruppemøder er det besluttet at udsende forslag til dispositionsplan i høring – fra 15. august til 15. oktober.

 

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign,
Henrik Lyng,
5370 6614