Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ny ordning for Mobilt Gadesalg

Officielt navn: Ny ordning for Mobilt Gadesalg
Type: Andet
Høringsperiode: 19.12.12 til 16.02.13
Sagsnr: 2012-188992
Forslaget til en ny model for mobilt gadesalg har primært til hensigt at regulere det mobile gadesalg i de områder, hvor de trængselsmæssige udfordringer er størst. Det gælder især på Strøget og andre gågader (se kortbilag 1). Desuden lempes reglerne for store vogne i Indre by.
  Mobilt gadesalg i områder med særlige trængselsmæssige udfordringer begrænses i tidsrummet fra kl. 6 til kl. 23 til udelukkende at kunne foregå fra specifikt udpegede lokationer – mobile gadesalgspladser. Udenfor dette tidsrum vil, mobilt gadesalg frit kunne foregå, så længe de mobile gadesælgere lever op til de generelle vilkår om placering, tilgængelighed mv. Teknik- og Miljøforvaltningen udpeger på baggrund af konkrete trafikale vurderinger disse mobile gadesalgspladser. For at sikre variation i bylivet og sikre så lige vilkår for både mobile gadesælgere og butikker som muligt, gives tilladelsen til de mobile gadesalgpladser som en ruteplan med tilladelse til salg fra forskellige mobile gadesalgspladser, så det mobile gadesalg flytter sig rundt fra dag til dag. I områder uden særlige trængselsmæssige lempes ordningen ved at kravet om, at vognene skal flytte sig mindst én gang i timen bortfalder. Mobilt gadesalg kan her frit foregå så længe de lever op til generelle vilkår om placering, tilgængelighed mv. For de større vogne (fx foodtrucks), der allerede er tilladt i Ydre By, indstilles det i overensstemmelse med aftale om Budget 2013, at de større vogne fra 2013 desuden tillades i Indre By, med undtagelse af Latinerkvarteret indenfor Vester Voldgade, Nørre Voldgade, Nørregade og Strøget (se kortbilag 2). De generelle vilkår om, at salg skal foretages fra lovlig parkering, og ikke ud til vejbane eller cykelsti, gælder fortsat.

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Mikkel Halbye Mindegaard
Københavns Erhvervsservice