Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ændring af erhvervsaffaldsregulativ

Officielt navn: Offentlig høring af nyt erhvervsaffaldsregulativ

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Reglerne i affaldsbekendtgørelsen vedrørende virksomheders adgang til genbrugspladserne er blevet ændret.

For at skabe den nødvendige hjemmel til at kunne omlægge genbrugspladsordningen for virksomheder, så virksomhederne fremover kun skal betale genbrugspladsgebyr, hvis de faktisk gør brug af genbrugspladserne (tilmeldeordning), har det været nødvendigt at ændre Københavns Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Teknik– og Miljøudvalget har på sit møde den 27. februar 2012 godkendt, at regulativet sendes i høring i 4 uger, jf. affaldsbekendtgørelsen § 23.

Du kan skrive dine kommentarer til udkastet her på siden, eller du kan sende en mail direkte til miljoe@kk.dk frem til den 27. marts 2012.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Miljø, Affaldsområdet på tlf. 33 66 33 66 eller på mail miljoe@kk.dk.
 

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Miljø
Njalsgade 13-15
Postboks 259
1502 København V