Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Midlertidig grundvandssænkning, Marmormolen

Officielt navn: Midlertidig grundvandssænkning, Marmormolen
Type: Andet
Høringsperiode: 20.08.13 til 17.09.13
Bydel:
Sagsnr: 2013-0175425
Billede af høringen
Center for Miljø har givet Byggemodningsselskabet Marmormolen P/S tilladelse til udførelsen af 18 A-boringer,  etablering af en midlertidig grundvandssænkning og re-infiltration med oppumpet grundvand i forbindelse med nybyggeri af en beboelsesejendom. Der vil blive udført en vandtæt spuns omkring byggegruben. Oppumpningen vil ske i de næste 15 måneder. Der gives desuden tilladelse til at ændre 22 B-boringer til A-boringer.
        Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale og med de stillede vilkår, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke jord og grundvand samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.
      Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur­- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentlig­gørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklage­nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstols­prøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Miljø / Jord og Vand
Njalsgade 13, 2. sal,
Postbox 259
1502 København V