Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Midlertidig grundvandssænkning, Langelinieskolen, Østerbro

Officielt navn: Midlertidig grundvandssænkning, Langelinieskolen, Østerbro
Type: Andet
Høringsperiode: 04.07.12 til 01.08.12
Bydel:
Sagsnr: 2012-83778

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Center for Miljø meddeler hermed tilladelse til udførelse af 22 stk. Aboringer samt bortledning af op til 350.000 m på 180 dage, der starter hurtigst muligt.

Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristen er udløbet og eventuelle høringssvar er behandlet.

Tilladelsen meddeles i medfør af vandforsyningsloven (LBK Nr. 635 af 07.06.2010) § 26, jf. øvrige bestemmelser i kap. 4 og jf. boringsbekendtgørelsens § 5 (BEK Nr. 1000 af 26/07/2007).

Tilladelsen annonceres kun her på Københavns Kommunes høringsportal ”Bliv Hørt” - http://www.blivhoert.kk.dk/ - fra den 4. juli 2012 og med en klagefrist til den 1. august 2012.

 

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Miljø
Jord og Vand
Njalsgade 13
1502 København