Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Metro til Nordhavn - forudgående høring om supplerende VVM

Officielt navn: Forudgående høring om supplerende VVM-redegørelse for metro til Nordhavn
Type: Andet
Høringsperiode: 23.06.14 til 08.08.14
Bydel:
Sagsnr: 2014-0119618
Billede af høringen
Borgerrepræsentationen besluttede i 2012 at bygge en metro til Nordhavn som en afgrening på Cityringen og vedtog efterfølgende i februar 2013 en VVM-redegørelse for denne.   For at skabe mulighed for ny regulering af byggeriet som følge af ændring af lov om en Cityring, herunder forbedrede kompensations- og genhusningsmuligheder til naboerne, udarbejdes nu en supplerende VVM-redegørelse.   Den supplerende VVM-redegørelse vil beskrive de miljøpåvirkninger, som ændres væsentligt i forhold til det, der er beskrevet i VVM-redegørelsen for metro til Nordhavn fra 2013.   Har du idéer og forslag til, hvilke miljøforhold og vurderinger der bør indgå i den supplerende VVM-redegørelse, så send dem til os inden den 8. august 2014.

Seneste høringssvar

29.07.14 Svar (1620)
30.06.14 Svar (1658)

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Catrine Biering