Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Metro til Nordhavn - forudgående høring

Officielt navn: FORUDGÅENDE HØRING OM KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 01.03.12 til 13.04.12
Bydel:
Sagsnr: 2012-25535
Billede af høringen

Københavns Kommune har indgået en aftale med staten ved Transportministeriet og Frederiksberg Kommune om at igangsætte de forberedende arbejder for en metroafgrening fra Cityringen til Nordhavn. Metroselskabet er bygherre på projektet. Kort fortalt bliver metro til Nordhavn en knap 3 km lang afgrening fra Cityringen med to stationer og kan åbne i 2019 - året efter de første passagerer er steget på Cityringen. Metro til Nordhavn vil betjene et af Køben havns væsentligste byudviklingsområder med hurtig, sikker og pålidelig kollektiv transport, og binde Nordhavn tæt sammen med de øvrige bydele som betjenes af Cityringen. Metrolinjen til Nordhavn etableres som en integreret del af Cityringen, med direkte forbindelse uden skift til Cityringens stationer på strækningen fra østerport til hovedbanegården.

 

Indtil den 13. april kan du komme med idéer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, som bør indgå i det kommuneplantillæg som københavns kommune skal i gang med at udarbejde.  

 

 

  

  

 

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Catrine Biering