Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Meinungsgade 6

Officielt navn:
Type: Andet
Høringsperiode: 06.01.16 til 27.01.16
Bydel:
Sagsnr: 512626~001
Billede af høringen

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en 5-etages ejendom til brug for undervisning, nyt parkeringsanlæg til (20+10)=30 biler i det eksisterende gårdrum for Københavns Erhvervsakademi (KEA) på adressen Meinungsgade 6.

De 20 pladser er eksisterende p-pladser der ”genhuses” og de 10 pladser udløses af den nye bygning.

Derudover etableres:

Grønt areal imod sydvest på 151 m², tagterrasse over parkering på 510 m² samt nyt atrium på ca. 400 m² som en tilbygning til Håndværkergården. Desuden er der ansøgt om tilladelse til at etablere kviste imod gaden på ejendommen Meinungsgade 8.

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 128 ”Meinungsgade” bekendtgjort den 8. februar 1989. Lokalplanen fastlægger området til boliger og erhverv. Den omhandlede ejendom er beliggende i lokalplanens delområde II og har høj bevaringsværdi (3). Se lokalplan her.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. planloven § 20.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

 

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 52 00