Meinungsgade 6

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

6. january 2016 til 27. january 2016

Sagsnummer

512626~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. january 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en 5-etages ejendom til brug for undervisning, nyt parkeringsanlæg til (20+10)=30 biler i det eksisterende gårdrum for Københavns Erhvervsakademi (KEA) på adressen Meinungsgade 6.
De 20 pladser er eksisterende p-pladser der ”genhuses” og de 10 pladser udløses af den nye bygning.
Derudover etableres:
Grønt areal imod sydvest på 151 m², tagterrasse over parkering på 510 m² samt nyt atrium på ca. 400 m² som en tilbygning til Håndværkergården. Desuden er der ansøgt om tilladelse til at etablere kviste imod gaden på ejendommen Meinungsgade 8.
Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 128 ”Meinungsgade” bekendtgjort den 8. februar 1989. Lokalplanen fastlægger området til boliger og erhverv. Den omhandlede ejendom er beliggende i lokalplanens delområde II og har høj bevaringsværdi (3). Se lokalplan her.
Høringssvar
De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. planloven § 20.
De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.
Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.
 
 

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 52 00

Få nyt om høringer

Abonnér