Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Lindgreens Allé - lokalplanforslag

Officielt navn: Lindgreens Allé - lokalplanforslag
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 12.12.16 til 13.02.17
Bydel:
Sagsnr: 2016-0415786

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne erhvervsområdet omkring Lindgreens Allé til et område med boliger og serviceerhverv - herunder en daginstitution.

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Lindgreens Allé som PDF (12 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 24. november 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. december 2016.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. april 2016 startredegørelse for Lindgreens Allé. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark

 

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Byens Udvikling
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66