Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Liflandsgade

Officielt navn: Liflandsgade 15
Type: Andet
Høringsperiode: 26.01.16 til 10.02.16
Bydel:
Sagsnr: 510461~009

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny beboelsesbygning i 4 etager med i alt 20 boliger med et bruttoetageareal på ca. 1958 m2, altaner mod gade og gård, parkeringskælder og pulterrum med et areal på ca. 681 m2 samt fælles tagterrasse på 409 m2 på adressen Liflandsgade 15.

Der indrettes 20 boliger med et bruttoareal på mellem 67 og 114 m2.

Ejendommen placeres som et længe hus, og kan tilpasses en eventuel kommende karré. Bygningen markerer hjørnet og ligger parallelt med modstående bebyggelse.

Der etableres altaner mod gade og gård, bygningen placeres ved vejudvidelseslinjen og er hævet mod gårdside, således at gulv ligger i niveau med taget på parkeringskælder.

Der udføres beplantning på forarealet mellem bygning og fortov samt bænke/bede med høj kant til eventuelt siddeophold.

Der er adgang til boliger fra gadeside, og der er gennemgang fra trappeopgang til gården og fri- og opholdsarealer.

Der etableres nedkørsel til p-kælder omkring hjørnet, som også skal betjene eventuel fremtidig nabobebyggelse.

Bygningen opføres i røde teglmaterialer og med en tagterrasse placeret bag murkrone.

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 151, ”Kurlandsgade”, bekendtgjort den 2. marts 1990. Lokalplanen fastlægger området til boligformål. Se lokalplan her

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. Planlovens § 20.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Høringssvar skal være modtaget senest den 10. februar 2016.

 

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66