Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Lægeordineret heroin

Officielt navn: Høring om placering af tilbud om lægeordineret heroin
Type: Andet
Høringsperiode: 03.07.09 til 10.09.09
Bydel:
Sagsnr: 2009-80967

Tilbudet til narkomaner handler om at få lægeordineret heroin udleveret under kontrollerede forhold. Socialudvalget har besluttet at sende indstilling om placeringen af tilbudet på Tomsgårdsvej 17-19, 2. sal i høring. 

Det nye, kommende behandlingstilbud handler blandt andet om, at de berørte narkomaner hver dag skal kunne få udleveret lægeordineret heroin og ved samme lejlighed få adgang til forskellige former for terapeutiske, pædagogiske og sundhedsmæssige tilbud.

Efter at have undersøgt forskellige lokaliteter i København, mener socialforvaltningen, at lokalerne på Tomsgårdsvej 17 – 19 2. sal er bedst egnede.

Socialudvalget sender derfor nu forslaget om at placere tilbudet om udlevering af lægeordineret heroin til høring hos Bispebjerg Lokaludvalg og de naboer, der bor eller færdes i området omkring Tomsgårdsvej 17 – 19.

Samtidig ønsker Socialudvalget også at give andre borgere i Bispebjerg mulighed for at udtrykke deres holdning til forslaget.

Vigtige datoer

12. august - Informations- og dialogmøde for inviterede naboer
Den 12. august 2009 kl. 18.30 inviteres repræsentanter for de nærmeste naboer til Tomsgårdsvej 17 – 19 til et informations- og dialog møde om forslaget. Mødet holdes i Kulturhuset på Dortheavej 61. Her bliver forslaget gennemgået i detaljer, så naboernes repræsentanter har et præcist overblik over, hvad forslaget vil betyde i praksis for naboerne.

20. august - Borgermøde for alle
Den 20. august kl. 18.30 afholdes et åbent borgermøde, hvor alle berørte og interesserede borgere kan give deres holdning til forslaget til kende. Mødets holdes på Utterslev Skole.

10. september – Høringsperioden slutter
Høringsperioden løber frem til den 10. september 2009. Høringsprocessen, som tilrettelægges i samarbejde mellem Socialforvaltningen og Bispebjerg Lokaludvalg består altså af tre forskellige aktiviteter; informations- og dialogmøde, borgermøde og høringssvar.

Høringssvar
Alle naboer, berørte borgere, foreninger og andre interesserede kan skrive et høringssvar her på portalen eller sende det til Bispebjerg Lokaludvalg eller Socialforvaltningen:

Bispebjerg Lokaludvalg   
Dortheavej 61, 2 
2400 København NV 
bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk

Socialforvaltningen
Sekretariatet  MR-udsatte 
Att. Ann-Sofie Bech von Hielmcrone
Bernstorffsgade 17
1592 København V  
YU83@sof.kk.dk

Yderligere information om det nye behandlingstilbud med lægeordineret heroin

Målet med at indføre behandling med lægeordineret heroin er at sikre hårdt belastede heroinafhængige et alternativ til metadonbehandling.

Behandlingstilbuddet skal give brugerne adgang til støtte til en indholdsrig dagligdag, der kan give dem større livsglæde, og fremme deres psykiske og fysiske helbred. Det er desuden et mål med indførslen af behandlingstilbuddet at mindske den kriminalitet, der er en af konsekvenserne af stofmisbrug.

For at forvaltningen kan nå disse mål skal tilbuddet med heroinbehandling indeholde:

  • En klinik, hvor deltagerne under sikre og klinisk forsvarlige forhold kan injicere den udleverede heroin to gange dagligt
     
  • Udlevering af metadon til natten, fridage og ferier, så brugerne undgår abstinenser
     
  • Sociale, pædagogiske, sundhedsfaglige og erhvervsunderstøttende tilbud
     
  • Individuel tilrettelæggelse og jævnlig revidering af den samlede behandling.

     
 
 

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Bispebjerg Lokaludvalg
Dortheavej 61, 2
2400 København NV
bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk

Socialforvaltningen
MR-Udsatte
Ann-Sofie Bech von Hielmcrone
Bernstorffsgade 17
1592 København V
YU83@sof.kk.dk