Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Længe Leve København

Officielt navn: Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014
Type: Andet
Høringsperiode: 03.01.11 til 11.02.11
Sagsnr: 2011 - 4249
Billede af høringen

I Københavns Kommune arbejder vi for, at sundhed bliver en del af alle københavneres hverdag. Det gør vi, fordi mange af de beslutninger vi træffer, og de ting vi gør, har betydning for københavnernes sundhed. Det gælder alle de steder, hvor københavnerne møder kommunen - i børnehaven, i skolen, i bo- og dagtilbuddene, på kommunens arbejdspladser eller i ældre og plejetilbuddene. Når vi bygger og indretter byen, skal vi tænke sundheden med. København skal være en by, som inviterer til bevægelse og leg, og hvor alle børn og voksne kan komme nemt og sikkert rundt på cykel og til fods.

 

Vision og mål

Visionen for Københavns Kommunes nye sundhedspolitik er, at 

København i 2020 er blandt de storbyer, der giver borgerne de bedste muligheder for et godt, sund og langt liv. 

 

Det betyder, at københavnerne skal:

  • Leve længere
  • have flere gode leveår
  • have mulighed for at leve et sundt og aktivt liv

Politisk proces

Høringssvarene bliver efter den 11. februar samlet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og indarbejdet i det høringssvar, som Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler på mødet den 17. marts. De ændringer der bliver vedtaget på dette møde indarbejdes i sundhedspolitikken, som bliver sendt til endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen i april 2011.

 

Regler for debat på Blivhoert  

Blivhoert er en høringsportal, der er skabt til, at du kan indsende dine kommentarer og ændringsforslag til de politikker og planer, der behandles.

 

Det er således ikke et sted, hvor man kan diskutere eller debattere hinandens indlæg, men et sted hvor du alene forholder dig til det, der står i forslaget til politikken. 

 

Københavns Kommune forbeholder sig derfor ret til at slette i indlæg, hvor man ikke forholder sig til forslagene, men f.eks. kommer med udtalelser, hvor man angriber eller hænger andre personer, foreninger eller lignende ud.

 

Vi opfordrer desuden til, at du holder en god tone i høringssvarene - at du behandler andre med respekt.

 

Supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Susanne Juul Rohmann
Folkesundhed København
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen