Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Kvarteret ved Bella Center Sydøst - lokalplan nr. 538

Officielt navn: Kvarteret ved Bella Center Sydøst - lokalplan nr. 538
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 22.12.15 til 16.02.16
Bydel:
Sagsnr: 2015-0143864

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen muliggør en fortsat udbygning af boligkvarteret omkring Bella Centerets arealer, der i dag bruges til parkering og oplag for Bella Center.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 538 Kvarteret ved Bella Center Sydøst som PDF (11 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25. august 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, skyggediagrammer, referat fra borgermøde mm.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. september 2016. 

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center Sydøst som PDF (11 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Teknik- og Miljøforvaltningen den 10. december 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 22. december 2015.

Seneste høringssvar

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66