Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Kvarteret ved Bella Center - lokalplan 508

Officielt navn: Kvarteret ved Bella Center - lokalplan 508 med kommuneplantillæg
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 30.06.14 til 29.09.14
Bydel:
Sagsnr: 2013-0180250

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen
Lokalplanen vil give mulighed for ca. 950 boliger, butikker og cafeliv omkring det eksisterende Bella Center samt mulighed for en større daginstitution og et beboerhus integreret i selve Bella Centers bygning. Samtidigt planlægges for flere åbne facader i Bella Center, og længden af hegn bliver reduceret med ca. 70 pct. Initiativerne vil gøre området mere oplevelsesrigt og imødekommende. 

 

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 508 Kvarteret ved Bella Center med kommuneplantillæg som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. december 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, mijørapport, høringssvar, bemærkninger til høringssvar, udbygningsaftale, partnerskabsaftale, faktaark m.v.

Lokalplanen blev bekendtgjort på Københavns Kommunes hjemmeside den 18. december 2014.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center med kommuneplantillæg som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljøredegørelse, udkast til udbygningsaftale, faktaark, notat om parkering og notat om udbygnings- og byudviklingsaftaler.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. juni 2014.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, høringssvar fra forudgående høring.

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling, Jakob Matzen, telefon 3366 1237