Kvarteret ved Bella Center - lokalplan 508

Lokalplanen vil give mulighed for ca. 950 boliger, butikker og cafeliv omkring det eksisterende Bella Center samt mulighed for en større daginstitution og et beboerhus integreret i selve Bella Centers bygning.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

30. june 2014 til 29. september 2014

Sagsnummer

2013-0180250

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. september 2014

Høringen er lukket

Lokalplanen vil give mulighed for ca. 950 boliger, butikker og cafeliv omkring det eksisterende Bella Center samt mulighed for en større daginstitution og et beboerhus integreret i selve Bella Centers bygning.
Samtidigt planlægges for flere åbne facader i Bella Center, og længden af hegn bliver reduceret med ca. 70 pct. Initiativerne vil gøre området mere oplevelsesrigt og imødekommende. 
 
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 508 Kvarteret ved Bella Center med kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. december 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, mijørapport, høringssvar, bemærkninger til høringssvar, udbygningsaftale, partnerskabsaftale, faktaark m.v.

Lokalplanen blev bekendtgjort på Københavns Kommunes hjemmeside den 18. december 2014.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center med kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljøredegørelse, udkast til udbygningsaftale, faktaark, notat om parkering og notat om udbygnings- og byudviklingsaftaler.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. juni 2014.
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, høringssvar fra forudgående høring.

 

Ansvarlig

Byens Udvikling, Jakob Matzen, telefon 3366 1237

Få nyt om høringer

Abonnér