Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Kreative zoner - Forudgående høring

Officielt navn: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 02.12.13 til 05.01.14
Sagsnr: 2013-0248253
Billede af høringen

Københavns Kommune planlægger at revidere kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen for de såkaldte kreative zoner. Formålet er at sikre, at områderne fortsat tilbyder gode rammebetingelser for både nuværende og fremtidige virksomheder i områderne.

Københavns Kommune ser umiddelbart følgende væsentlige spørgsmål, som der ønskes ideer og kommentarer til:

  • Hvordan kan planlægningen være med til at skabe gode rammer for eksisterende og nye virksomheder i områderne?
  • Er de eksisterende rammebetingelser for de kreative zoner tidssvarende?
  • Er der områder eller ejendomme i de kreative zoner, som med fordel kan overgå til anden anvendelse?
  • Er der områder i byen, som kan udpeges som nye kreative zoner?
Du er velkommen til at komme med andre ideer og forslag, der knytter sig emnet inden for den kommunale planlægnings rammer.  

Du kan komme med ideer og forslag til planlægningen indtil den 5. januar 2014.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling
Tine Ane Nielsen